DESPRE

SPIRITUALITATEA SAU LUMINA

 

Spiritualitatea este un mod de viață. Orientarea către valorile spirituale ne transformă și ne schimbă perspectiva asupra lucrurilor. Dedicarea spirituală ne influențează percepțiile, acțiunile, scopurile care vor fi în concordanță cu propria noastră valoare spirituală, cu Sinele nostru înalt, cu evoluția spirituală.

Sursa stărilor iluminate este Divinitatea sau sursa iubirii infinite.

Fluxul energetic universal, purtător al tuturor tiparelor matriceale și al informației spirituale străbate corpul uman ridicând nivelul vibrațional și de conștiință al acelora care ating Grația Divină- prin smerenie, iubire, iertare și recunoștință. Aliniindu-se la îndrumarea Divină-prin intenție spirituală, devotament și rugăciune, aceste persoane își schimbă câmpul energetic predominant al conștiinței și manifestă spontan așa-numitele fenomene siddhis, puteri miraculoase precum clarvederea, percepțiile extrasenzoriale, bilocația, vederea la distanță, claraudiția, apariția miracolelor și a vindecărilor miraculoase. Calitățile Divine sunt aduse la manifestare printr-un nivel de conștiință înaltă ce transcende lumea fizică obișnuită. Fenomenele siddhis sunt un dar de la Dumnezeu.

Trezirea spirituală produce schimbări interioare profunde referitoare la stilul de viață, relații, posesiuni, loc geografic. Omul trezit îl înțelege pe Dumnezeu ca realitate ultimă, ca sursă și substrat al Existenței și Creației.

Cunoașterea este o simplă trezire care dezvăluie esența Sinelui. Ea este revelată, dar pentru a trăi revelația este necesară purificarea și detașarea, saltul de conștiință de la fizic la spiritual, pentru că ceea ce evoluează este conștiința însăși.

Marii mistici, Buddha, Iisus și Mohamed, au urmat calea adevărului spiritual, a contemplării arătându-ne că sursa existenței este prezența lui Dumnezeu ca Lumină a Conștiinței. Conștiința iluminată este ochiul lui Dumnezeu.

 

PENTRU A AFLA MAI MULTE DESPRE FENOMENELE SIDDHIS URMEAZA CURSURILE PROPUSE DE MARYAM HAINES PHD

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

și nu ucid

cu mintea tainele ce le-ntâlnesc

în calea mea

în flori, în ochi, pe buze ori morminte

Lumina altora

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns

în adâncimi de întuneric,

dar eu,

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină

și-ntocmai cum cu razele ei albe luna

nu micșorează, ci tremurătoare

mărește și mai tare taina nopții,

așa îmbogățesc și eu întunecata zare

cu largi fiori de sfânt mister

și tot ce-i ne-nțeles

se schimbă-n ne-nțelesuri și mai mari

sub ochii mei-

căci eu iubesc

și flori și ochi și buze și morminte.”

Lucian Blaga

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

DSC01486

Prof.dr.Maryam Haines

  • consilier spiritual,
  • ghid intuitiv,
  • facilitator energoinformațional și energetic,
  • consilier pentru alimentație sănătoasă

Doctor în psihosociologie, Maryam Haines a lucrat cu multe generații de studenți,a scris cărți pe tema comunicării umane și organizaționale , a fost realizator TV;în ultimii ani ea se consacră preponderent domeniului spiritualității, fundament și sens al existenței umane. Această alegere este motivată de dorința de a se pune ,și altfel, în slujba semenilor săi,cu toate darurile spirituale cu care a venit în această lume sau pe care le-a dobândit prin cunoaștere și inițiere.